hfunction01@gmail.com | 064-4945578 | H-function |

การเจริญพัฒนาของกระดูก

การเจริญพัฒนาของกระดูก

ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของกระดูก แบบ Endochondral ossification

การเจริญพัฒนาของกระดูกจะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในครรภ์ โดยกระบวนการสร้างเนื้อกระดูก (ossification) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบ ได้แก่

● Intramembranous ossification เป็นการสร้างเนื้อกระดูกจากการรวมตัวของกลุ่มเซลล์ชนิดมีเซนไคม์ (mesenchymal cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดต่าง ๆ การรวมตัวของเซลล์ดังกล่าวจะทำให้เกิดจุดการสร้างกระดูกปฐมภูมิ (primary ossification center) และตามด้วยการสะสมแคลเซียมในบริเวณดังกล่าว กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ การสร้างเนื้อกระดูกในลักษณะนี้มักพบในกระดูกแบบแบน (flat bone) เช่นกะโหลกศีรษะ

● Endochondral ossification เป็นการสร้างเนื้อกระดูกที่มีแบบมาจากกระดูกอ่อน (cartilage) ที่มีการเจริญมาก่อนแล้ว โดยที่กลุ่มเซลล์มีเซนไคม์จะเข้าไปแทนที่เซลล์กระดูกอ่อนผ่านทางหลอดเลือด เริ่มจากส่วนกลางของกระดูกซึ่งเป็นจุดการสร้างกระดูกปฐมภูมิ เมื่อเซลล์มีเซนไคม์มีการพัฒนาไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์กระดูก จึงมีการสะสมของเนื้อกระดูกมากขึ้น นอกจากนี้ มักพบว่าจะมีจุดการสร้างกระดูกทุติยภูมิ (secondary ossification center) ที่บริเวณปลายกระดูก โดยการสร้างกระดูกในจุดนี้จะเริ่มหลังจากคลอด การสร้างกระดูกในทั้งสองจุดจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งมาบรรจบกันที่แนวแผ่นอิพิไฟเซียล (epiphysial plate) ซึ่งเป็นแนวของกระดูกอ่อนที่ยังสามารถทำให้เกิดการยืดของกระดูกได้ จนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แนวดังกล่าวนี้จะถูกแทนที่ด้วยกระดูกทั้งหมด

สำหรับในผู้ใหญ่ แม้กระบวนการเจริญพัฒนาของกระดูกจะหยุดไปแล้ว แต่ยังคงมีกระบวนการก่อรูปของกระดูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อซ่อมแซมความเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ ของกระดูก และเป็นการรักษาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดอีกด้วย

ความสูงกับเรื่องที่คุณต้องรู้ !

โกรทฮอร์โมน (Growth hormone)

ซึ่งช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตและมีความสำคัญอย่างมากกับการเพิ่มความสูงซึ่งนับว่าสำคัญที่สุด

ไทรอยด์ (Thyroid gland)โดยเฉพาะฮอร์โมนไทร็อกซิน (Thyroxin)

ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้กระดูกมีพัฒนาการดี ถ้าขาดฮอร์โมนชนิดนี้อาจทำให้มีรูปร่างเตี้ย แคระ ไม่สมส่วนได้

ฮอร์โมนเพศ อย่างเอสโตรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) และเทสโทสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชาย)

ก็มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว เพราะไปช่วยกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมนให้เพิ่มมากขึ้น และช่วยกระตุ้นให้กระดูกยืดยาว จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเด็กวัยรุ่นถึงโตเร็ว

ปกติทั่วไปแล้วผู้หญิงจะหยุดสูงเมื่ออายุประมาณ 17 ปี ส่วนผู้ชายจะหยุดสูงเมื่ออายุประมาณ 19 ปี จนถึง 25 ปี ทั้งนี้แต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าเลยวัยนี้ไปแล้วจะไม่สามารถเพิ่มส่วนสูงได้ตามต้องการ ดังนั้นสำหรับผู้มีโอกาสไม่ควรที่จะพลาดโอกาสดี ๆ เพราะนั่นหมายถึงโอกาสทางชีวิต สังคม การงาน ซึ่งก็มีผลแทบทั้งสิ้น

จากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า สารสกัดเซซามิน สามารถเพิ่มการสร้างมวลกระดูกของมนุษย์ โดย sesamin มีความสามารถในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อกระดูกแข็ง(osteoblast)