hfunction01@gmail.com | 064-4945578 | H-function |

บทความ

คอลลาเจนไทพ์-ทู

คอลลาเจน เป็นโปรตีนโครงสร้างหลักในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลายชนิดในสัตว์ คอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ฉะนั้นจึงเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย[1] โดยคิดเป็น 25% ถึง…

คอลลาเจนไม่ได้มีประโยชน์แค่ผิว มารู้จักกับคอลลาเจนไทพ์ทู

คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักของผิว โดยมีองค์ประกอบถึง 30% ของโปรตีนในร่างกาย แต่ไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้น คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อและกระดูกอ่อนอีกด้วย โดยตามธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้น อัตราการสร้างคอลลาเจนจะเริ่มลดลงประมาณ…

วิตามินดี2-และดี3

วิตามินดีคืออะไร?? วิตามินดี (CALCIFEROL หรือ ERGOSTEROL) เป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการเพื่อการรักษาภาวะสมดุลของระดับแคลเซียมในเลือดและในกระดูก เมื่อร่างกายได้รับแสงแดด ร่างกายสามารถสร้างวิตามินดีได้เมื่อผิวหนังได้รับแสงแดด…

การเจริญพัฒนาของกระดูก

ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของกระดูก แบบ Endochondral ossification การเจริญพัฒนาของกระดูกจะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในครรภ์ โดยกระบวนการสร้างเนื้อกระดูก (ossification) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบ ได้แก่ ● Intramembranous…