hfunction01@gmail.com | 064-4945578 | H-function |

นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

นโยบายการจัดส่งสินค้า

1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
2. ผู้ขายจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อการจัดส่งให้แก่ผู้ขายแล้วเท่านั้น
3. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
3.1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ
3.2) จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า
3.3) จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
4. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
5. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
6. ไม่มีค่าบริการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม หากเป็นการสั่งเฉพาะสินค้าของแบรนด์ เอช ฟังก์ชันเท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การยกเลิกการสั่งซื้อ ไม่สามารถกระทำได้หากสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ไม่มีร่อยรอยการเปิดก่อนถึงมือผู้ซื้อ

นโยบายการคืนเงิน และการคืนสินค้า

ผู้ขาย

ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน

และการคืนสินค้า

เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

- ผู้ขายจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

- ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ขาย จะทำการคืนเงินกลับไปที่ลูกค้า โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ
• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center

- ผู้ขายจะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

• กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
• กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
• กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

- ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

• กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้าอันเกิดจากผู้ซื้อเอง
• กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
• กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

- การคืนสินค้าสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ และผู้ซื้อต้องรีบดำเนินการแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า พร้อมหลักฐานการสั่งซื้อ

• กรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายการทีสั่งซื้อ อันเกิดจากจากความผิดพลาดของผู้ขายในการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ
• ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า และผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าใหม่ให้กับผู้ซื้อ
• ผู้ขายจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ผู้ซื้อภายใน 3วันทำการ เมื่อผู้ขายรับสินค้าที่ส่งคืนแล้วหรือเมื่อได้รับแจ้งเลขการจัดส่งพัสดุแล้วเท่านั้น
• ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าใหม่ ให้ยึดตามนโยบายการจัดส่งสินค้า
• ที่อยู่เพื่อส่งสินค้าคืน

แบรนด์เอช ฟังก์ชัน

10/124 ม.ทาว์นพลัส พระราม9ม ซ.กรุงเทพกรีฑา7, หัวหมาก, บางกะปิ กรุงเทพ 10240

- ผู้ขาย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

- ผู้ขาย ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า